ฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับงานแพ็คเกจจิ้งเครื่องสำอางค์

รหัสสินค้า 23895

ชื่อ : ฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับงานแพ็คเกจจิ้งเครื่องสำอางค์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
ฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์สำหรับงานแพ็คเกจจิ้งเครื่องสำอางค์

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 2215 คน

     อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ฟอยล์มทัลลิค ฟอยล์มุก ฟอยล์ฮอโลแกรม ฟอยล์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงตราสินค้าถูกนำมาใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มความสวยงามและคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากผลของประกายโลหะและคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเทคโนโลยีการพิมพ์อื่นๆ ไม่สามารถทำได้ช่วยตกแต่งบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นเพื่อการโชว์ดิสเพสย์ โดยการทำการเน้นสัญลักษณ์ตรายี่ห้อ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อแบรนด์ ด้วยฟอลย์ชนิดขึ้นเงา โลหะสีมันวาว สีด้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม และสร้างภาพลักษณ์ ภาพพจน์ที่โดดเด่นของแบรนด์ท่าน
 

     อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ฟอยล์มทัลลิค ฟอยล์มุก ฟอยล์ฮอโลแกรม ฟอยล์เพื่อป้องกันการปลอมแปลง
ตราสินค้าถูกนำมาใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มความสวยงามและคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากผลของประกาย
โลหะและคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเทคโนโลยีการพิมพ์อื่นๆ ไม่สามารถทำได้ช่วยตกแต่งบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นเพื่อการ
โชว์ดิสเพสย์ โดยการทำการเน้นสัญลักษณ์ตรายี่ห้อ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อแบรนด์ ด้วยฟอลย์ชนิดขึ้นเงา โลหะสีมันวาว สีด้าน
เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม และสร้างภาพลักษณ์ ภาพพจน์ที่โดดเด่นของแบรนด์ท่าน