เทปพิมพ์ท่อและสายไฟ

รหัสสินค้า 23900

ชื่อ : เทปพิมพ์ท่อและสายไฟ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
เทปพิมพ์ท่อและสายไฟ

หมวดหมู่ : FMT
จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 603 คน

     สำหรับงานตกแต่งหน้าสมุดบันทึกปกหนัง พลาสติก และชิ้นงานเสื้อผ้า เสื้อยืด
เครื่องกีฬา ด้วยสีสัน Metalic ลวดลาย ตัวเลข ตัวอักษร โลโก้ ตรายี่ห้อ สัญลักษณ์
ให้โดดเด่น

     สำหรับงานตกแต่งหน้าสมุดบันทึกปกหนัง พลาสติก และชิ้นงานเสื้อผ้า เสื้อยืด
เครื่องกีฬา ด้วยสีสัน Metalic ลวดลาย ตัวเลข ตัวอักษร โลโก้ ตรายี่ห้อ สัญลักษณ์
ให้โดดเด่น